இளன் கதை – 2
The story of King Ila – 2

இவ்வாறு பெண் வடிவம் பெற்ற இளன், இளை என்ற பெயருடன் அவனைப் போல் பெண்ணுருவம் கொண்ட அவனது பரிவாரங்களுடன் அந்த வனத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். அப்போது ஒரு ரம்மியமான ஏரியைக் கண்டான். அங்கே பல வண்ணங்கள் கொண்ட பறவைகள் இனிமையாகக் கூவிக் கொண்டிருந்தன. அந்த அழகிய ஏரியின் நடுவே சந்திரனுடைய புதல்வனான புதன் கடுந்தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். அழகில் பூர்ண சந்திரனையும் தன்னுடைய ஒளியால் அக்கினி தேவனையும் மிஞ்சும் விதமாக அவர் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தார். இப்படி ஒரு மஹாத்மா அங்கே தவம் செய்து கொண்டிருந்த போதிலும், இளை அதைப் பொருட் படுத்தாமல் தன் தோழிகளுடன் ஏரியில் இறங்கி விளையாடத் தொடங்கினாள்.

புதனது தவம் அப்போது கலைந்தது. கண் விழித்துப் பார்த்த அவர் தனக்கு முன் தான் இதுவரை கண்டிராத அழகுடன் ஒரு நங்கை நீரில் விளையாடிக் கொண்டிருந்ததைக் கண்டு தவத்திலிருந்த தனது கவனத்தைச் சிதற விட்டார். அவர் மனதில், ‘இவள் யார்?, மூன்று உலகங்களிலும் இப்படி ஒரு ரூப லாவண்யத்தையும், ஒளி பொங்கும் அழகையும் நான் கண்டதில்லையே! தேவ, அசுர, நாக, யக்ஷ, கந்தர்வ, அப்ஸர கணங்களில் கூட இவளைப் போன்ற அழகுடைய மங்கை ஒருத்தி இருப்பாளோ! இவள் வேறு ஒருவருக்கும் மனைவியாக இல்லையெனில், நான் திருமணம் செய்து கொள்ளத் தகுந்தவள்’, என்று எண்ணி, இளமையினாலும், ஆசையினாலும், தவத்திலிருந்த கவனத்திலிருந்து விடுபட்டு, நீரிலிருந்து கரைக்கு வந்தார்.

Budha - one of the Navagrahas (9 planets)

புதன்

அவருடைய ஆசிரமத்தை அவர் அடைந்து அங்கிருந்த இளையின் தோழிகளை அழைத்து, “இந்தப் பெண் யார்? இங்கே நீங்கள் வந்த காரணமென்ன? தயக்கமில்லாமல் உண்மையைச் சொல்லுங்கள்,” என்றார்.

அவர்கள் அவருடைய இனிமையான சொற்களினால் மகிழ்ச்சியடைந்து அந்த மஹாபுருஷரை பணிவோடு நமஸ்கரித்து, “ஸ்வாமி, இவள் எங்களுக்கு அதிபதி; கன்னி; எங்களுடன் இந்த வனத்தில் வேடிக்கையாகக் காலம் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறாள்”, என்று கூறினார்கள். அதற்கு மேல் அவர்களுக்குச் சொல்லத் தெரியவில்லை.

அதைக் கேட்டு வியப்படைந்த புதன், ‘ஆவர்த்தனி’ என்ற திறமையினால் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை உணர்ந்தார்.

அதன் பின் அவர் அந்தக் கன்னிகளை நோக்கி, “பெண்களே, நீங்கள் கிம்புருஷர்களாக இந்த மலைச் சாரல்களில் வசித்துக் கொண்டிருங்கள். உங்களுக்குத் தகுந்த பர்ணசாலைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ருசியுள்ள பழங்களும், கிழங்குகளும், வேர்களும் உங்களுக்கு வேண்டிய வரையில் கிடைக்கும். கிம்புருஷர்களைத் தேடி திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள்”, என்றார். அவருடைய யோக பலத்தால் அவர்கள் கிம்புருஷப் பெண்களாக மாறி அந்த மலையில் வசிக்கத் தொடங்கினர்.

தொடரும் ………….

Advertisements