இளன் கதை – 3
The Story of King Ila – 3

 பின்னர் புதன் தனியே விடப்பட்ட இளையை நோக்கி, “பெண்ணே! நான் ஸோம தேவதையின் மகன். என்னிடத்தில் அன்பு வைத்து எனக்கு மனைவியாயிரு”, என்றார். அதற்கு இளை சம்மதிக்க இருவரும் மணம் புரிந்து கொண்டார்கள். வஸந்தகாலம் அவர்களுக்கு இனிமையாகக் கழிந்தது.

ஆனால் ஒரு மாதம் முடிந்த அடுத்த கணமே, இளை, இளனாக விழித்துக் கொண்டாள். அப்போது புதன் யாதொரு ஆதாரமும் இல்லாமல், கைகளை உயரத் தூக்கிக் கொண்டு ஏரியின் நடுவே கடும் தவம் செய்து கொண்டிருப்பதை இளன் கண்டான்.

இதற்கு முன் நடந்தவற்றை மறந்துவிட்ட இளன் அவரிடம் சென்று, “மகரிஷியே! நான் என்னுடைய படைகளுடனும், பரிவாரங்களுடனும் வேட்டையாடிக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த மலையில் நுழைந்தேன். சற்று முன் கண் விழித்துப் பார்த்த போது அவர்கள் யாவரையும் காணவில்லை. என்னுடைய படைவீரர்களும் பரிவாரங்களும் எங்கேயென்று தங்களுக்குத் தெரியுமா?” எனப் பணிவுடன் கேட்டான்.

புதன் அவனுக்கு இனிமையான சொற்களினால் ஆறுதல் அளித்து அவனை அமைதிப் படுத்தினார். இதற்குமுன் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அவனுடைய நினைவில் இல்லை என்பதை உணர்ந்த புதன் அவனை மீண்டும் சமாதானம் செய்து, “மஹாராஜா! வருத்தப் படாதே. நடந்தவற்றைக் கூறுகிறேன், கேள். இந்த வனத்துக்கு வேட்டையாடுவதற்காக வந்த நீயும் உன் பரிவாரங்களும், கோரமான கல்மழையில் சிக்கிக் கொண்டீர்கள். அதில் உன்னைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் மடிந்தார்கள். பெரும் காற்றாலும் மழையாலும் அலைக்கழிக்கப் பட்ட நீ என்னுடைய ஆசிரமத்தை வந்தடைந்து தூங்கி விட்டாய். இனி கவலையை விடுத்து பயமில்லாமால் இரு. பழங்களையும் கிழங்குகளையும் உண்டு இங்கேயே இஷ்டப்படி இரு”, என்றார்.

அவருடைய கனிவான சொற்களால் இளன் சற்றே ஆறுதல் அடைந்தான். இருப்பினும் பெரும் மனவருத்தமடைந்திருந்த அவன், புதனை நோக்கி, “ஸ்வாமி! என்னைச் சேர்ந்தவர்கள் இறந்தபின் எனக்கு இங்கே என்ன வேலை? மேலும் என்னுடைய நாட்டை விட்டு நான் இங்கே இருப்பதும் முறையாகாது. ஆகையால் தயை கூர்ந்து என் நாட்டுக்குத் திரும்ப எனக்கு உத்தரவு கொடுங்கள். ஒரு வேளை நான் இங்குதான் இருக்க வேண்டும் என்று தாங்கள் கருதினாலும், என் மூத்த புதல்வனான சசபிந்துவுக்கு அரசுப் பட்டம் கட்டிவிட்டு நான் இங்கு திரும்பி வந்து விடுகிறேன். அவன் தர்மாத்மா. புகழ் பெற்றவன். தன்னுடைய நாட்டை நீதியுடனும் நேர்மையுடனும் ஆள்வான். மனைவி, மக்கள், சுற்றத்தார், நண்பர்கள், என்னுடைய குடிமக்கள் முதலியவர்களை விட்டுத் தனியாக இருக்க எனக்கு மனம் வரவில்லை. ஆகையால் தாங்கள் என்னைத் தடுக்கக் கூடாது”, என்று பிரார்த்தித்தான்.

இருந்தாலும் அவனுடைய அப்போதைய நிலையில் அவன் திரும்பவும் நாடு செல்வது அவனுக்குத் துன்பத்தையே தரும் என்பதை நன்கு உணர்ந்திருந்த புதன் மீண்டும் அவனைச் சமாதானம் செய்து, “அரசனே, நான் சொல்வதைக் கேள். இப்போதைக்கு நீ இங்கு இருப்பதே உனக்கு நலம். உன் குல கோத்திரங்களை நான் அறிவேன். வருத்தமடையாதே. ஒரு வருடம் வரை நீ இங்கு தங்கியிருந்தால் உனக்கு நான் பரம நன்மையைச் செய்து வைப்பேன்”, என்றார்.

அந்த மகா முனிவரின் சொல்லுக்குக் கட்டுப் பட்ட இளன் அங்கேயே இருக்கச் சம்மதித்தான்.

ஒரு மாதம் பெண்ணாய் புதனுடன் சுகங்களை அனுபவித்தான். அடுத்த மாதத்தை தர்மத்தில் நோக்கமுடைய ஆணாய்க் கழித்தான்.
 

 

Budha with his consort Ila

புதன் தனது மனைவி இளையுடன்

ஒன்பது மாதங்கள் கழிந்தபின் இளை ஓர் ஆண் மகவை ஈன்றெடுத்தாள். ஒளி வீசும் அழகிலும், வடிவத்திலும் தன்னை ஒத்திருந்த அந்தக் குழந்தைக்கு புரூரவஸ் என்ற பெயரளித்து ஒரு வருடம் வரை புத பகவானே அதை வளர்த்தார். அது வரையிலும் இளனுக்கும் தர்ம கதைகளைச் சொல்லி அவனை அங்கே தங்க வைத்தார்.

தொடரும் …….

Advertisements