ராகம்: ஹம்சாநந்தி

பல்லவி

மதுரகாளி மாதவன் சோதரி

மனமிரங்கி வருவாய். அம்மா…             (மதுரகாளி)

அனுபல்லவி

திங்களும் வெள்ளியும் வந்திறங்கி வணங்கும்

மங்கள நாயகி எங்களை ஆதரி            (மதுரகாளி)

சரணம்

சீர்மிகு சிறுவாச்சூர் அமர் தாயே

செல்லியும் சோலையும் சூழருள்வாயே

கார்வண்ணன் மதனகோபாலனும் ஈசனும்

பிரம்மனும் இணைந்தே போற்றிடும் மாயே    (மதுரகாளி)

Raag: Hamsanandi

Raag: Hamsanandi

PALLAVI

Madhurakali, Madhavan Sodhari

Manamirangi varuvai, Amma (Madhurakali)

ANUPALLAVI

Thingalum Velliyum vandhirangi vanangum

Mangala nayaki engalai aadhari (Madhurakali)

CHARANAM

Seermigu Siruvachur amar thaaye

Selliyum Solaiyum Soozharulvaye

Kaarvannan Madanagopalanum Eesanum

Brahmanum Inaindhe Potriduum Maaye

(Madhurakali)

 

Oh, Madhurakali, the sister of Lord of Vishnu

Come to us taking pity on us, Oh Mother

Oh goddess of all bliss to worship whom Lord Soma (the moongod) and Lord Shukra (Venus) descend to your temple, please protect us.

Oh mother who is seated in the serene Siruvachur

And who, flanked by Selli and Solai, blesses the devotees

You are the one, who is praised by

Madana Gopala, Shiva and Brahma together.

Notes
Reference to Soma and Shukra as the temple is open only on Mondays and Fridays.
Selli and Solai are the other deities, who as per legend, were the original presiding deities of the temple till Madhurakali decided to stay there along with them.
Madana Gopala, Brahma & Eesha refer to the presiding deities in Perambalur where Shiva is called Brahmapuriswara and Vishnu as Madana Gopala. (Perambalur, the district headquarters) is close to Siruvachur. Its ancient name was Brahmapuri.)
Advertisements