புலி

Standard

குழந்தைகளுடன் பார்க்கத் தகுதியில்லாத படம் புலி. அத்தனை வன்முறை. அதுவும் குழந்தைகள் மேல் இழைக்கப்படும் கொடும் வன்முறை. இப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான படம் பார்த்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s