மாணவர் தற்கொலையை தடுக்க எளிமையான கல்வி முறை தேவை: ராமதாஸ்

Standard

செய்தி – மாணவர் தற்கொலையை தடுக்க எளிமையான கல்வி முறை தேவை: ராமதாஸ்

நமது கருத்து – ஐயா கொஞ்சம் மாத்தி யோசிக்கணும். பாடங்களை எளிமையாக்கக் கூடாது. மாணவர்களை மனவலிவு உள்ளவர்களாக மாற்ற வேண்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s