செய்தி – மாணவர் தற்கொலையை தடுக்க எளிமையான கல்வி முறை தேவை: ராமதாஸ்

நமது கருத்து – ஐயா கொஞ்சம் மாத்தி யோசிக்கணும். பாடங்களை எளிமையாக்கக் கூடாது. மாணவர்களை மனவலிவு உள்ளவர்களாக மாற்ற வேண்டும்.

Advertisements